Do Pobrania

Wniosek o objęcie pomocą w Poradni
Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii WWR
Wniosek o badanie na potrzeby szkoły branżowej (14lat)
Zaświadczenie lekarskie - wczesne wspomaganie rozwoju
Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie
Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Zaświadczenie lekarskie - uczeń słabowidzący
Zaświadczenie lekarskie - uczeń słabosłyszący
Opinia szkoły - kształcenie specjalne
Opinia szkoły - trudności w czytaniu i pisaniu
Opinia szkoły - ogólne trudności w nauce
Opinia szkoły - klasy I-III
Opinia szkoły - gotowość szkolna (kl. 0)
Opinia przedszkola
Opinia szkoły - zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Opinia szkoły - trudności w matematyce
Opinia szkoły - zagrożenie niedostosowaniem społecznym