Kilka słów o naszej Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach jest placówką publiczną, oświatową, w której przyjęcia są bezpłatne, odbywają się bez skierowań, na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka. Terenem działania Poradni jest Powiat Kartuski.

Poradnia udziela dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Wspomaga także przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Więcej o nas


Potrzebujesz wiecej informajci?

Skontaktuj sie z nami w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji ktorych nie udalo ci sie znalesc na stronie.