Aktualności

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie ferii dla dzieci i młodzieży doświadczających trudności wynikających z ograniczenia kontaktów społecznych

Deklaracja dostępności do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach