Oferta

Zajmujemy się:
– wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej,
– dojrzałością szkolną dziecka siedmioletniego w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej,
– ogólnymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
– wybitnymi zdolnościami uczniów poprzez opiniowanie indywidualnego toku i programu nauki,
– poradnictwem zawodowym dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
– zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, różnego rodzaju niepełnosprawnościami, funkcjonowaniem ucznia chorego oraz wskazywaniem optymalnych form kształcenia,
– funkcjonowaniem dziecka w rodzinie i szkole, zakłóceniami w emocjonalnym oraz społecznym rozwoju,
– zaburzeniami w rozwoju mowy.