2020

Deklaracja dostępności do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach

22paź2020

Diagnoza psychologiczna ogólnie rzec biorąc to specyficzne postępowanie psychologa zmierzające do opisu funkcjonowania diagnozowanej osoby (dziecka, dorosłego, rodziny itp.). W aspekcie praktycznym przybiera często postać opinii psychologicznej, opinii psychologiczno-pedagogicznej. Stanowi tym samym dokument zawierający zalecenia do postępowania z dzieckiem  w domu dla rodziców oraz zalecenia dla nauczycieli, dotyczące metod pracy i oceniania uczniów

PRZYPOMINAMY PROCEDURY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM