Procedury w poradni

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KARTUZACH W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

    • Dokumenty do opiniowania przesyłane są drogą pocztową (poczta elektroniczna lub tradycyjna).
    • Jeśli to możliwe, minimalizuje się kontakty z klientami.
    • O terminie badania rodzic powiadamiany jest telefonicznie. Rodzic informowany jest o warunkach bezpiecznego przebywania w poradni.
    • Dzień przed terminem wizyty przeprowadza się wywiad odnośnie zdrowia (omówienie wizyty z określonymi procedurami, informowanie o niezbędnych środkach ostrożności; własne rękawiczki, maseczki i przyrządy piśmiennicze).
    • Na badanie przychodzi tylko jeden rodzic  z jednym dzieckiem.
    • Rodzic z dzieckiem przychodzi na konkretną godzinę, aby uniknąć zbyt długiego przebywania na terenie poradni.
    • Rodzic i dziecko używają własnych maseczek i rękawiczek ochronnych.
    • Po przyjściu do Poradni rodzic i dziecko dezynfekują ręce.
    • W czasie badania dziecko i rodzic używają swoich materiałów piśmienniczych (długopis, ołówek itp.).
    • Podczas badania specjalista używa maseczki/przyłbicy i rękawiczek jednorazowych. Pomiędzy dzieckiem a specjalistą umieszczona jest przesłona z plexi.
    • Specjalista podczas badania nie używa przedmiotów, których nie można zdezynfekować.
    • Po wyjściu klienta specjalista dezynfekuje blat biurka i używane przybory.
    • Rodzic dziecka do lat 7 czeka na dziecko w poczekalni Poradni.
    • Wywiady i rozmowy postdiagnostyczne przeprowadzamy zdalnie.
    • Pracownicy Poradni stosują przyjęte procedury.
    • Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa od 11.30 do 12.00 przerwa techniczna w pracy sekretariatu.

 

Poradnik-dla-rodziców-22Jak-przygotować-dziecko-na-badanie-podczas-pandemii22