W związku z kwarantanną narodową, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Kartuzach będzie starała się zapewnić w czasie ferii pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i młodzieży dla których ograniczenie kontaktów społecznych  jest szczególnie trudnym doświadczeniem.

Mając na uwadze powyższe dyrektor Poradni pragnie poinformować, że oprócz zaplanowanych na okres ferii badań, terapii i konsultacji codzienne dyżury będą pełnione przez pracowników pedagogicznych.

Chcąc skorzystać z pomocy specjalisty należy zadzwonić pod nr 58 736-63-74. Niżej podano harmonogram dyżurujących w czasie ferii.

 

Harmonogram dyżurujących w czasie ferii zimowych specjalistów w PPP w Kartuzach

 

data

 

 

dzień godzina specjalista
5.01.2021

 

wtorek 12.00- 13.00

 

14.30- 16.00

pedagog

 

psychoterapeuta uzależnień

 

7.01.2021 czwartek 8.00-10.00 psychoterapeuta uzależnień

 

8.01.2021 piątek 13.00-14.00 psycholog, doradca zawodowy

 

11.01.2021 poniedziałek 11.00- 12.00 surdotyflopsycholog

 

12.01.2021 wtorek 8.00- 10.00

 

11.00-12.00

psycholog, terapeuta

 

surdotyflopsycholog

13.01.2021 środa 8.00- 9.00 psychoterapeuta uzależnień

 

14.01.2021 czwartek 8.00-10.00

 

10.00- 12.00

psychoterapeuta uzależnień

 

psycholog, terapeuta TSR

15.01.2021 piątek 10.00- 12.00 psycholog, psychoterapeuta