Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę powstrzymywanie się rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem w uzgodnieniu ze Starostą Kartuskim zmieniamy organizację pracy placówki w taki sposób, aby chronić pracowników zatrudnionych w placówce oraz mieszkańców przed rozprzestrzenianiem się patogenu. Zachowanie komunikacji pomiędzy placówką a rodzicami / uczniami / mieszkańcami będzie od dnia dzisiejszego polegać na korzystaniu z łączy telefonicznych i elektronicznych oraz przyjmowaniu korespondencji pocztowej drogą tradycyjną i mailową.