Szanowni Państwo

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Was i Waszych dzieci w związku z zawieszeniem działalności dydaktyczno-wychowawczej w dniach 12-25 marca 2020r. w szkołach i przedszkolach i zaleceniom, aby dzieci pozostawały w domach oraz rekomendacjami ograniczenia kontraktów z instytucjami i urzędami, proszę o rozważenie rezygnacji z zajęć terapeutycznych i spotkań diagnostycznych w poradni w tym okresie.

Liliana Zaborowska

wicedyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kartuzach