Spotkanie pedagogów 26.10.2022

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zaprasza na spotkanie pedagogów, psychologów szkolnych w dniu 26.10.2022r w Internacie Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach ul. Słoneczna 3 w godzinach od 9.00 do 12.00. Oprócz omówienia spraw bieżących przeprowadzony zostanie przez Panią Danutę Morawską warsztat: „Pierwsza pomoc psychologiczna”.