Oferta dla szkół, uczniów i ich rodziców związana z powrotem do szkół po okresie nauki zdalnej

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KARTUZACH DOTYCZĄCA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z KONDYCJĄ PSYCHICZNĄ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I ICH RODZICÓW PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z POWROTEM DO SZKÓŁ PO OKRESIE PANDEMII I ZDALNEGO NAUCZANIA.

 1. Konsultacje dla telefoniczne dla wychowawców, pedagogów i psychologów szkół i placówek mające na celu diagnozę potrzeb szkół i placówek dotyczących kondycji psychicznej uczniów i ich rodziców;
  • −  24.05.2021 (poniedziałek) godz.11.00-13.00 – p. Anna Sokół – Pleszek
  • −  25.05.2021 (wtorek) godz.11.00-13.00 – p. Elżbieta Czerwińska
  • −  26.05.2021 (środa) godz.11.00-13.00 – p. Liliana Zaborowska
  • −  27.05.2021 (czwartek) godz. 15.00-16.00 – p. Adrianna Blok
  • −  28.05.2021 (piątek) godz. 11.00-12.00 – p. Ewelina Kożyczkowska
  • −  31.05.2021 (poniedziałek) godz.11.00-13.00 – Kornelia Piórkowska
 2. Konsultacje i wsparcie merytoryczne dla pedagogów i psychologów szkół i placówek odnoście organizowania dla uczniów zajęć

  reintegracyjnych

 3. Realizacja zajęć reintegracyjnych dla uczniów w szkołach i placówkach (po wcześniejszej diagnozie potrzeb)1
 4. Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach

  związanych z sytuacja pandemiczną (po wcześniejszej diagnozie potrzeb)2

 5. Dostępne materiały na stronie internetowej www.pppkartuzy.pl: „Jak przeciwdziałać depresji u uczniów w czasie pandemii”, „Jak wesprzeć

  dziecko po powrocie do szkoły”

1 Zajęcia będą realizowane w placówkach, które nie zatrudniają specjalistów, czyli psychologa i/lub pedagoga.
2 Warsztaty będą realizowane w placówkach, które nie zatrudniają specjalistów, czyli psychologa i/lub pedagoga.