Czytelnia

27sty2021

Materiał zawiera informacje dotyczące funkcjonowania osób z ASD, od wczesnego dzieciństwa po dorosłość. Wskazuje ograniczenia związane z występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także mocne strony osób z zespołem Aspergera.

22paź2020

Diagnoza psychologiczna ogólnie rzec biorąc to specyficzne postępowanie psychologa zmierzające do opisu funkcjonowania diagnozowanej osoby (dziecka, dorosłego, rodziny itp.). W aspekcie praktycznym przybiera często postać opinii psychologicznej, opinii psychologiczno-pedagogicznej. Stanowi tym samym dokument zawierający zalecenia do postępowania z dzieckiem  w domu dla rodziców oraz zalecenia dla nauczycieli, dotyczące metod pracy i oceniania uczniów