październik

21paź2022

Starosta Kartuski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zapraszają na coroczną konferencję szkoleniową pt.:„Rodzina. Tu powstaje Człowiek. Rozważania o więzi”
Konferencja odbędzie się dnia 28 października 2022 roku w godz. 9.00 – 15.00 w budynku sali Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie przy ul. Smołdzińskiej 8 (1 piętro).
Do udziału zapraszamy przede wszystkim psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych i asystentów rodzin, przedstawicieli pieczy zastępczej, policjantów, kuratorów sądowych, sędziów wydziałów rodzinnych i innych przedstawicieli służb oraz instytucji pracujących na rzecz rodziny i pomocy dziecku. Ankieta aplikacyjna znajduje się na stronie PCPR. Udział w obydwu spotkaniach bezpłatny.

 

http://www.pcprkartuzy.pl/wiadomosci/478-konferencja-szkoleniowa-pt-rodzina-tu-powstaje-czlowiek-rozwazania-o-wiezi-w-dniu-28-pazdziernika-2022-r

21paź2022

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zaprasza na spotkanie pedagogów, psychologów szkolnych w dniu 26.10.2022r w Internacie Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach ul. Słoneczna 3 w godzinach od 9.00 do 12.00. Oprócz omówienia spraw bieżących przeprowadzony zostanie przez Panią Danutę Morawską warsztat: „Pierwsza pomoc psychologiczna”.