marzec

30mar2020

Informujemy naszych Klientów, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, jednak w znacznie ograniczonym zakresie. Na podstawie Uchwały nr 63/296/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 16 marca 2020 r. zmianie ulega organizacja pracy Poradni i wdrażamy inne formy pomocy i organizujemy pracę w sposób zdalny.

Wszystkie spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe zostają odwołane. Z uwagi na to, iż nie wiadomo do kiedy potrwa stan epidemii w chwili obecnej nie wyznaczamy terminów kolejnych spotkań.

Nie przyjmujemy Klientów na terenie Poradni. W przypadku chęci złożenia wniosku dopuszczalne jest przesłanie na adres mailowy Poradni skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku pod warunkiem, że gdy stan epidemii zostanie odwołany, rodzic/opiekun prawny dostarczy do Poradni oryginał wniosku.

Od poniedziałku do piątku pracownicy Poradni pełnią dyżury telefoniczne i on-line (za pośrednictwem Skype’a). Szczegółowy harmonogram najbliższych dyżurów znajduje się poniżej: 

  • p. Ewelina Kożyczkowska pon – pt 10.00-14.00 dyżur telefoniczny po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem maila: ewelinakoz@o2.pl
  • p. Sylwia Wysocka-Sollich wt. i czw. 13.00-18.00 dyżur telefoniczny: 732 781 114 Lub na Skype:  PPP Kartuzy Sylwia Wysocka-Sollich  (pppkartuzy.sylwia@hotmail.com)

Do Państwa dyspozycji pozostaje też telefoniczny (pon-pt 8.00-16.00 tel. 58 736 63 74) i mailowy kontakt z sekretariatem (sekretariat@pppkartuzy.pl) oraz z wicedyrektorem PPP (pon-pt 10.00-14.00 tel. 501 539 053).

Terapeuci (pedagogiczni oraz logopedzi, terapeuci), którzy pracują skontaktują się ze swoimi Klientami będącymi w trakcie terapii w celu uzgodnienia nowej formy kontaktu.

Zapraszamy również do zapoznawania się z treściami przygotowanymi przez specjalistów Poradni oraz innymi informacjami, które mogą być przydatne dzieciom i rodzicom podczas czasu spędzanego teraz wspólnie w domu.  Materiały, sukcesywnie uzupełniane można znaleźć na stronie Facebook Poradni.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia – dla bezpieczeństwa nas wszystkich pozostańmy w kontakcie telefonicznym i mailowym. 

Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę powstrzymywanie się rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem w uzgodnieniu ze Starostą Kartuskim zmieniamy organizację pracy placówki w taki sposób, aby chronić pracowników zatrudnionych w placówce oraz mieszkańców przed rozprzestrzenianiem się patogenu. Zachowanie komunikacji pomiędzy placówką a rodzicami / uczniami / mieszkańcami będzie od dnia dzisiejszego polegać na korzystaniu z łączy telefonicznych i elektronicznych oraz przyjmowaniu korespondencji pocztowej drogą tradycyjną i mailową.

Szanowni Państwo

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Was i Waszych dzieci w związku z zawieszeniem działalności dydaktyczno-wychowawczej w dniach 12-25 marca 2020r. w szkołach i przedszkolach i zaleceniom, aby dzieci pozostawały w domach oraz rekomendacjami ograniczenia kontraktów z instytucjami i urzędami, proszę o rozważenie rezygnacji z zajęć terapeutycznych i spotkań diagnostycznych w poradni w tym okresie.

Liliana Zaborowska

wicedyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kartuzach

Szanowni Państwo.

 

Biorąc pod uwagę zdrowie wszystkich osób korzystających z wsparcia poradni prosimy Państwa o odwoływanie zajęć, w tym diagnozy, jeśli u Państwa Dziecka występują jakiekolwiek objawy infekcji.

Wobec podwyższonego ryzyka epidemiologicznego, Dzieci i ich Rodzice z objawami infekcji, a w szczególności z kaszlem, gorączką czy katarem nie będą przyjmowani przez pracowników Poradni.

W celu odwołania wizyty prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni pod numerem telefonu: 58 736 63 74 lub mailem na adres sekretariat@pppkartuzy.pl

11mar2020

Szanowni Państwo,

 

w związku z zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa oraz uwzględniając zalecenia Starosty Kartuskiego odnośnie wstrzymania organizacji wszelkich imprez, konferencji i spotkań podjęliśmy decyzję o odwołaniu konferencji zaplanowanej na 23 marca 2020 roku. Mamy jednocześnie nadzieję, że po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej konferencja będzie mogła się odbyć w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

Liliana Zaborowska

wicedyrektor PPP w Kartuzach