Doradztwo zawodowe

Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowe poprzez:

– diagnozowanie predyspozycji zawodowych,

– warsztaty psychoedukacyjne,

– reorientacja zawodowa uczniów.